Inloophuis

In februari 2013 is er in de gemeente Putten een Inloophuis van start gegaan. Dit inloophuis is ondergebracht in een Stichting en de in het DPP vertegenwoordigde kerken ondersteunen deze stichting financieel in de jaarlijkse exploitatie. Tevens is een lid van het DPP bestuurslid van het Inloophuis. Dit inloophuis “ ’t Hart van Putten” is een huis waar je zomaar binnen kunt lopen, zonder afspraak of duidelijk doel. Er is tijd voor een kopje koffie of thee. Elkaar ontmoeten staat er centraal. Voorlopig is het inloophuis 3 dagdelen per week open. Tevens wordt het inloophuis gebruikt voor de wekelijkse uitdeling van de voedselpakketten van de voedselbank en is er tijd voor contact met deze mensen. (klik hier voor de www.hartvanputten.nl

 

Bezetting `t Hart van Putten: Maandagmiddag: leeskring; dinsdagmorgen: GGZ herstelgroep; dinsdagmiddag: GGZ inloop; dinsdagavond: GGZ eetcafé; woensdagmorgen: reguliere inloop; woensdagmiddag: Stichting breiboezem; donderdagmorgen: Taalcafé; vrijdagmorgen: reguliere inloop; vrijdagmiddag: voedselbank van 12.00 uur tot 13.45 uur; zaterdagmorgen: repair café (laatste zaterdag van de maand); zaterdagmiddag: reguliere inloop; zondagmiddag: reguliere inloop met maaltijd op de derde zondag van de maand. Op aanvraag maken ook andere personen gebruik van het Inloophuis, zoals o.a. het Diaconaal Platform.