Voedselbank

De voedselbank

 

De Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten,

De werkgroep is ook actief betrokken bij de voedselbank in Putten. Deze voedselbank is onderdeel van de voedselbank in Harderwijk en Ermelo. De werkgroep organiseert  bij  bijna  alle kerken in Putten inzamelingen  van voedsel  t.b.v. de voedselbank. Ook worden  er binnen de deelnemende kerken regelmatig collectes gehouden ter ondersteuning van de voedselbank gehouden. Cliënten  van de voedselbank kunnen op kosten van het DPP gratis kleding aanschaffen bij SOS-kinderdorpen op  vertoon van hun pas van de voedselbank. De kosten zijn gelimiteerd op €60 en €70 per jaar voor respectievelijke 1, 3 en 5 persoonshuishoudens.  De openingstijden  van SOS zijn elke 1ste zaterdag van de maand tussen 9-11 uur (korting 50%) en verder op de maandagmiddagen van 13.30 – 16.00 uur en op de woensdagmorgens van 09.00 – 12.00 uur. De opbrengst  gaat naar SOS-kinderdorpen. De verkooplocatie betreft Stroud gelegen aan de Brinkstraat in Putten. Dit laatste wordt gecoördineerd door Jelmer Beukema. De financiële afwikkeling vindt plaats door de  penningmeester van het  DPP.  (klik hier voor website www.voedselbankharderwijk.nl )  en (www.sosputten.nl ) 

 

Langzaam maar zeker is de maatschappij gaan begrijpen dat er niet voor iedereen een voorziening is en zeker niet direct. En dat er nou eenmaal situaties ontstaan waarin er echt een tekort aan voedsel is. De voedselbank mag er zijn en wordt erkend als noodzakelijk en goed. En heel voorzichtig durven mensen ook hulp van de voedselbank te vragen. Mensen die geen zekerheid meer hebben over hun basisbestaan komen in de knel. En voor hen o.a. is het goed dat er een voedselbank is.                                                              

De toekenningsprocedure wordt verzorgd door ZorgDat. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking. Zeker 30% van de aanvragen worden afgewezen. Na drie tot zes maanden gaan de vrijwilligers op herintake.

Minstens 10% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens. In Ermelo, Harderwijk en Putten zouden dat 9000 mensen zijn. We hebben ongeveer 750 klanten. Nog steeds schamen mensen zich en durven zich niet bij de voedselbank te melden.

Help mee om aan mensen bekend te maken dat ze echt mogen komen!

Ga nu direct naar de voedselbank harderwijk